Wat zijn cookies?

Bij het gebruik van Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© kan door Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© en/of door derden informatie over je gebruik van Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van de pagina’s van een website wordt opgeslagen door je browser op de harde schijf van je computer. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.


Wat wordt er van me bijgehouden?

Worden hiermee ook persoonsgegevens opgeslagen? Nee. Je naam, telefoonnummer, adres, rekeningnummer en andere persoonsgegevens worden hiermee niet opgeslagen door een cookie. Wel worden de voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag onthouden.
Waarom worden cookies gebruikt?


1. Functionele doeleinden

Cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan het inloggen, reageren, opdrachten plaatsen. Daarnaast helpen ze ook om het navigeren en reageren op de websites van Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman©
eenvoudiger maken of om je instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© te onthouden.

Bijvoorbeeld, je hebt ingelogd op Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© en de volgende keer dat je weer Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© bezoekt, hoef je niet nog een keer in te loggen.

 

2. Analytische doeleinden

Om meer te weten te komen over het gebruik van Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman©
Dit is van groot belang voor het goed laten werken van Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© maar ook er zijn ook cookies waarvan je als bezoeker niet direct het effect ziet, zoals Google Analytics. Door anonieme input van bezoekers krijgen wij een beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

Bijvoorbeeld, we kunnen in de statistieken terugzien dat een grote groep bezoekers Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© bezoekt vanaf een mobiel apparaat. Dat is voor ons een signaal om de website voor mobiele apparaten beter beschikbaar te maken.


3. Commerciële doeleinden

Om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan je zijn getoond (om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of je op een advertentie hebt geklikt.

Bijvoorbeeld, er wordt een advertentie op de homepage getoond, dan zal deze advertentie niet vaker dan 3 keer getoond worden aan je, omdat we weten dat je de advertentie al 3 keer eerder aan je getoond is.


Cookies uitzetten

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

 

 

Privacy Statement
Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman©. ("Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman©", "wij", "ons") respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van je privacy serieus. Wij zetten ons in om alle persoonsgegevens die je ons toevertrouwt voor het gebruik van onze dienstverlening, te beveiligen en met zorg te bewaren. Dit Privacy Statement heeft als doel je een duidelijk beeld te geven van hoe we je persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om je persoonsgegevens te beschermen, de rechten die je hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over je gegevens en de bescherming van jouw privacy. In dit Privacy Statement vind je onder meer de volgende informatie:
We raden je aan dit Privacy Statement goed door te lezen en regelmatig te raadplegen bij het gebruiken van onze website en diensten.


Welke persoonsgegevens Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© verzamelt en gebruikt
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen persoonsgegevens:
• die jij aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten;
• persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen;
• persoonsgegevens die wij verzamelen via andere bronnen.
Persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen


De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder meer:
Contactgegevens en gegevens over opdrachten en diensten, zoals (bedrijfs)naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, specialisme en andere persoonsgegeven die je vrijwillig aan ons verstrekt als je contact met ons opneemt of met ons communiceert.
Transactie en financiële gegevens, zoals facturen, financiële gegevens noodzakelijk voor facturering, uitnodigingen voor opdrachten aan opdrachtnemers en voorstellen van opdrachtnemers op opdrachten van opdrachtgevers;
Communicatiegegevens, zoals de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer via Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman©, deelname aan onderzoeken of communicatie met Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman©, bijvoorbeeld als je contact opneemt met onze klantenservice of ons een vraag stelt, een reactie geeft of een verzoek indient;
Beoordelingen en reacties geplaatst door gebruikers van Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman©;
Automatisch verzamelde gegevens, zoals je IP-adres, type browser en besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie. We verzamelen en genereren ook gegevens op basis van je gebruik van Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman©, zoals de pagina’s die je hebt bezocht, de pagina’s die je voor en na je bezoek aan Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© bezoekt, de zoektermen die je gebruikt, hoe vaak je Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© gebruikt en of je interesse hebt om Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© vaker te gebruiken. Wij verzamelen deze gegevens door middel van het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je naar onze cookie statement.
Je kunt zelf bepalen welke gegevens je aan ons verstrekt. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat wij pas aan een verzoek kunnen voldoen als we meer gegevens van je ontvangen, bijvoorbeeld aanvullende financiële gegevens. In dat geval zullen we je hierover apart informeren. Het niet verstrekken van deze gegevens kan betekenen dat wij jouw vraag of verzoek niet of niet volledig in behandeling kunnen nemen of dat je geen gebruik kunt maken van onze diensten.


Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen
We maken gebruik van externe bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel om bedrijfsgegevens van opdrachtnemers te verzamelen of externe bronnen waaruit we kunnen afleiden of sprake is van een BTW vrijstelling.


Hoe Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© persoonsgegevens gebruikt
Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Aanbieden van onze diensten we verwerken je persoonsgegevens zodat we je onze diensten kunnen aanbieden. Het doel van onze diensten is om opdrachtgevers in contact te brengen met opdrachtnemers voor het uitvoeren van opdrachten, mede op basis van interesses en/of beoordelingen. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben;
Identificatie en autorisatie we verwerken je persoonsgegevens om je identiteit te verifiëren en je toegang te geven tot onze diensten. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben en te voldoen aan onze wettelijke verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om de gegevens die we verwerken te beschermen;
Het verbeteren van onze website en diensten we analyseren informatie over de wijze waarop je onze website en diensten gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren voor alle websitebezoekers. Deze informatie bevat zowel onderzoek data als statistieken. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om deze informatie te analyseren, bijvoorbeeld om problemen met onze website op te kunnen lossen;
Aanpassen van je ervaring we gebruiken je persoonsgegevens om je een persoonlijke ervaring met onze diensten te bieden. Dit doen we door je bijvoorbeeld interactieve of gepersonaliseerde elementen aan te bieden die toegespitst zijn op je interesses. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om jou een dienst aan te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij jouw interesses;
Communicatie we gebruiken je persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren als je bijvoorbeeld contact opneemt met onze klantenservice, ons een e-mail stuurt of ons verzoekt om een recht uit te oefenen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om contact met je op te nemen als we je bijvoorbeeld willen informeren over wijzigingen in onze diensten of algemene voorwaarden. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om met je te communiceren en jouw vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden;
Beoordelingen we gebruiken je persoonsgegevens als je beoordelingen plaatst op fora op onze website. Bijvoorbeeld als je een beoordeling plaatst over een opdrachtnemer, waarbij het kan dat wij – eventueel op verzoek van een opdrachtnemer – een beoordeling aanpassen of verwijderen als wij deze niet relevant, beledigend of anderszins ongepast achten. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze gebruikers de mogelijkheid te bieden beoordelingen te schrijven en te plaatsen en, indien wij dit nodig achten, de beoordelingen aan te passen of te verwijderen;
Marketing we gebruiken je persoonsgegevens om je gepersonaliseerde marketing berichten te sturen met informatie over onze activiteiten, producten en diensten en promotionele acties die wij relevant voor jou achten. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang dat wij, of zorgvuldig geselecteerde organisaties namens ons, jou relevante en interessante berichten sturen. Indien nodig zullen we je eerst om toestemming vragen voordat we je de berichten sturen;
Uitoefenen van onze rechten en voldoen aan onze verplichtingen we gebruiken je persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan onze belastingverplichtingen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om fraude en andere illegale of onwenselijke activiteiten te voorkomen en op te sporen. We kunnen je persoonsgegevens eveneens gebruiken om onze rechten of rechten van anderen, te beschermen of uit te oefenen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.
Anonimisering we kunnen je persoonsgegevens anonimiseren, waardoor je voor ons of voor een derde partij, niet meer identificeerbaar bent. Wij kunnen bijvoorbeeld op basis van geanonimiseerde gegevens statistieken maken om onze productontwikkeling op af te stemmen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.


Onze producten en diensten zijn bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) en vragen minderjarigen dan ook om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken en geen gebruik te maken van onze producten en diensten.


Met wie Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© persoonsgegevens deelt
Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© behandelt jouw persoonsgegevens met zorg en vertrouwelijkheid. Je persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van Werkspot voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.
Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen die Werkspot vertrouwt. Dat zijn onze:
Dienstverleners we delen je persoonsgegevens met onze dienstverleners voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld om betalingen te incasseren, fraude te onderzoeken en te voorkomen, marketing communicaties te verspreiden, gepersonaliseerde advertenties te tonen, onze diensten te optimaliseren of data te analyseren;
Autoriteiten we delen je persoonsgegevens met autoriteiten voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met toezichthouders, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervolging van strafbare feiten en fraude. We kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen, of de rechten en eigendommen van derden;
Professionele adviseurs we delen je persoonsgegevens met onze professionele adviseurs voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met onze advocaten als we juridisch advies nodig hebben.
We zullen je persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.


Hoe Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© persoonsgegevens beveiligt en opslaat
Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© heeft fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om je persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn gericht op het bieden van voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door alleen bevoegde medewerkers toegang te geven tot persoonsgegevens. We evalueren en updaten onze beveiligingsmaatregelen op regelmatige basis. Geen enkel informatiesysteem is echter 100% veilig, dus we kunnen de absolute veiligheid van je persoonsgegevens niet garanderen.
We bewaren je persoonsgegevens zolang we een relatie met je hebben, tenzij er op basis van de wet een kortere bewaartermijn geldt of de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na beëindiging van onze relatie met jou, zullen we je persoonsgegevens bewaren voor een periode die ons in staat stelt om:
1. te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder wettelijke bewaartermijnen;
2. juridische claims te onderzoeken of te verdedigen;
3. jouw vragen, verzoeken of klachten te kunnen behandelen;
4. onze administratie te onderhouden voor analyse en/of controledoeleinden.


Hoe je je rechten kunt uitoefenen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af te laten schermen, of over te dragen. Je hebt eveneens het recht om de verwerking door Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen ons gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens, kun je te allen tijde je toestemming intrekken.
Als je gegevens wilt inzien of aanpassen kun je dit doen door in te loggen in jouw account en de pagina met profielgegevens te bezoeken.
Om je privacy en de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, vragen wij je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen bij je verzoek, waarbij alleen je naam zichtbaar is en je alle overige gegevens onleesbaar hebt gemaakt.
Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen als je vragen of klachten hebt over dit Privacy Statement of over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We streven ernaar jouw vragen en klachten zo goed mogelijk te behandelen. Indien je van mening bent dat we je niet hebben kunnen helpen met jouw klacht, kun je een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Links naar andere websites
Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman© is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derde partijen omgaan met je persoonsgegevens. We raden je aan de privacy statement van de derde partij te lezen wanneer je een website van een derde partij bezoekt, om een goed beeld te krijgen van hoe deze derde partij jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.
Hoe je contact kunt opnemen met Stichting Keurmerk Kwaliteitsorganisatie #Nr1 vakman©
Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over dit Privacy Statement of de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: info@nr1vakman.nl

 

Wijzigingen aan dit Privacy Statement
We behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Aan de hieronder genoemde datum kun je zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. We raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Als wijzigingen in dit Privacy Statement een wezenlijke impact hebben op jouw rechten, zullen we redelijke stappen ondernemen om je op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

Laatste wijziging: 03-01-2019